Dokumenta

Državljani Srbije u Crnu Goru mogu ući i sa važećom ličnom kartom.

Hrvatski državljani mogu prelaziti državnu granicu Crne Gore i s osobnom iskaznicom.

Viza nije potrebna za boravak do 90 dana.

Državljanima sledećih država nije potrebna viza za posetu Crnoj Gori do 90 dana (ako nije drugačije navedeno) / Citizens of the following countries do not need a visa for visiting Montenegro up to 90 days (unless noted otherwise)

All European Union citizens 1 2
Albania 3
Andorra
Antigua and Barbuda
Argentina
Australia
Azerbaijan
Bahamas
Barbados
Belarus 4 (30 days)
Bosnia and Herzegovina 3
Brazil
Brunei
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba (30 days)
Dominica
Ecuador (30 days)
El Salvador
Georgia
Grenada
Guatemala
Hong Kong
Honduras
Iceland
Israel
Japan
Kosovo (30 days) 2
Kuwait
Liechtenstein 2
Macau
Macedonia 3
Malaysia
Mauritius
Mexico
Moldova
Monaco 2
Norway
New Zealand
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru (30 days)
Qatar
Russia (30 days)
Samoa
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
San Marino 2
Serbia 2
Seychelles
Singapore
Sovereign Military Order of Malta
South Korea
Switzerland 2
Taiwan 5
Timor-Leste
Trinidad and Tobago
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United States
Uruguay
Vanuatu
Vatican City
Venezuela

1 - including non-EU British passports endorsed British National (Overseas) and British Overseas Territories Citizen, issued to residents of Bermuda.
2 - can enter with an ID card (incl. Irish passport card) and stay without a residence permit for 30 days.
3 - can enter with a biometric ID card and stay without a residence permit for 30 days.
4 - for holders of a tourist voucher, confirmation of hotel or private accommodation or invitation letter, authorized by a notary.
5 - provided a passport includes a Personal ID number.


Svi državljani EU 1 3
Albanija 1
Andora
Antigva i Barbuda
Argentina
Australija 3
Azerbejdžan
Bahami
Barbados
Belorusija 2 4
Bosna i Hercegovina 1
Brazil
Brunej
Vanuatu
Vatikan
Venecuela
Gvatemala
Grenada
Dominika
Ekvador 2
El Salvador
Izrael
Island 3
Istočni Timor
Japan 3
Južna Koreja
Kanada 3
Katar
Kolumbija
Kostarika
Kuba 2
Kuvajt
Lihtenštajn 1
Makao
Makedonija 1
Malezija
Mauricijus
Meksiko
Moldavija
Monako 1
Nikaragva
Novi Zeland 3
Norveška 3
Panama
Paragvaj
Peru 2
Rusija 2
Samoa
San Marino 1
Sveta Lucija
Sveti Vinsent i Grenadini
Sveti Kits i Nevis
Sejšeli
Singapur
Sjedinjene Američke Države 3
Srbija 1
Tajvan
Trinidad i Tobago
Turska
Ujedinjeni Arapski Emirati
Ukrajina
Urugvaj
Hong Kong
Honduras
Čile
Švajcarska 3

1^ Mogu da koriste ličnu kartu za ulazak na teritoriju Crne Gore.
2^ 30 dana.
3^ Viza nije potrebna ni za nosioce izbegličkih putnih dokumenata.
4^ Viza nije potrebna ali je neophodan vaučer ili overeno pozivno pismo.

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

90 dana sa pasošem

-

90 dana

-

Adresa

Užička 1, Beograd; Tel.: 011-266-85-73;

tel/fax: 011-266-89-75; radno vreme: pon-pet 9h-16h;

e-mail: ambasadacg@gmail.com

Sajt MSP-a Crne Gore: www.mip.gov.me

Trg Nikole Šubića Zrinskog 1/IV
Zagreb

Tel: +385 1 45 73 362
Fax: +385 1 45 73 423

Ambasada Crne Gore
Talirovića 4
Sarajevo

Tel: + (387 33) 239 925,
+ (387 33) 239 927

-

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Putovanje maloletnih lica u Republiku Crnu Goru:

Oblast prelaženja državne granice sa Republikom Crnom Gorom još uvek nije uređena propisima koji bi striktno ukazivali na neophodnu putnu dokumentaciju za putovanje u Republiku Crnu Goru.

Dosadašnja praksa nalaže da su punoletni državljani Republike Srbije u obavezi da poseduju kod sebe važeću ličnu kartu ili važeći pasoš Republike Srbije, odnosno Republike Crne Gore.

Za maloletna lica, ako putuju sa roditeljima, potrebno je da poseduju dokument koji će ukazivati na njihov identitet. Za decu školskog uzrasta potreban je važeći dokument sa fotografijom (đačka knjižica, pasoš, lična karta...).

Za mlađa maloletna lica (deca predškolskog uzrasta) potreban je izvod iz matične knjige rođenih i zdravstvena knjižica. Ukoliko deca putuju sa jednim roditeljem ili bez pratnje roditelja potrebna je i pisana saglasnost drugog, odnosno oba roditelja.

Ovakva praksa primenjivaće se do donošenja propisa koji će regulisati pitanje uzajamnog putovanja državljana Republike Srbije i Republike Crne Gore.

-

-

-

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 21. 5. 2014
Trajanje: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 17. 10. 2018
Dokumenta: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Trajanje: -
Adresa: Talirovića 4 Sarajevo Tel: + (387 33) 239 925, + (387 33) 239 927

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 2. 4. 2016
Dokumenta: -