Dokumenta

Državljanima Srbije nije potrebna viza za ulazak u Tursku za boravak do 90 dana u okviru 180 dana od dana prvog ulaska.

Od 2. ožujka 2020., hrvatski državljani koji putuju u Tursku u svrhu TURIZMA ne trebaju vizu za boravak do 90 dana u razdoblju od 180 dana. U sve ostale svrhe potrebno je ishoditi tursku vizu.

Državljanima Bosne i Hercegovine viza za Tursku nije potrebna za boravak do 60 dana.

Nije potrebna viza za ulazak u Tursku za boravak do 90 dana u okviru 180 dana od dana prvog ulaska.

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

90 dana

90 dana

90 dana

-

Adresa

Ambasada Turske u Beogradu
Krunska 1, Beograd;
Tel: 011-33-32-400;
E-mail: embassy.belgrade@mfa.gov.tr
Web: www.belgrad.be.mfa.gov.tr

Radno vreme:
ponedeljak-petak: 08.30-12.30h i 14.00-17.00h
ponedeljak-petak: 09.00-16.00h (konzularno odeljenje)

Masarykova 3/II
Zagreb

Tel: +385 1 48 64 660
Fax: +385 1 48 64 670

Ambasada Turske
Vilsonovo šetalište bb
Sarajevo
Tel: + (387 33) 568 791, + (387 33) 568 792, + (387 33) 568 793
consulate.sarajevo@mfa.gov.tr

Ambasada Turske u Podgorici.

Adresa ambasade: Radosava Burića bb, Podgorica

Telefon: 00382. 20. 445. 700

Produženje

-

-

-

-

Napomena

-


-

-

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 28. 10. 2015
Dokumenta: Nije potrebna viza za ulazak u Tursku za boravak do 90 dana u okviru 180 dana od dana prvog ulaska
Trajanje: -
Adresa: Krunska 1, Beograd; Tel: 011-33-32-400; E-mail: embassy.belgrade@mfa.gov.tr Web: www.belgrad.be.mfa.gov.tr Radno vreme: ponedeljak-petak: 08.30-12.30h i 14.00-17.00h ponedeljak-petak: 09.00-16.00h (konzularno odeljenje)

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 3. 3. 2019
Dokumenta: Prijava za E-vizu može se napraviti putem internetske stranice www.evisa.gov.tr
Trošak: 20 $
Napomena: Hrvatski državljani koji putuju u Tursku moraju podnijeti prijavu za e-vizu putem internetske stranice www.evisa.gov.tr. Od 10. travnja 2014, viza na granici u obliku naljepnice ili viznog štambilja izdaje se samo u iznimnim slučajevima, te se u potpunosti koristi sustav e-viza. Pristojba od 15 EUR (20 USD) može se platiti isključivo kreditnom/debitnom karticom preko spomenute stranice. Putovnica mora vrijediti još najmanje šest (6) mjeseci od dana namjeravanog ulaska u Tursku. Navedeno se NE odnosi na profesionalne vozače koji trebaju ishoditi odgovarajući vizu u Veleposlanstvu Republike Turske u Zagrebu Državljani Republike Hrvatske, nositelji diplomatskih i službenih putovnica, mogu dobiti besplatne vize na granici ili u Veleposlanstvu Republike Turske u Zagrebu.
Datum unosa: 22. 8. 2014
Napomena: Državljani Republike Hrvatske, nositelji običnih putovnica, mogu na graničnim prijelazima dobiti višekratnu vizu s rokom valjanosti do 90 dana, uz naplatu pristojbe od 15 EUR (20 USD). Putovnica mora vrijediti još najmanje šest (6) mjeseci od dana namjeravanog ulaska u Tursku Navedeno se NE odnosi na profesionalne vozače koji trebaju ishoditi odgovarajući vizu u Veleposlanstvu Republike Turske u Zagrebu Državljani Republike Hrvatske, nositelji diplomatskih i službenih putovnica, mogu dobiti besplatne vize na granici ili u Veleposlanstvu Republike Turske u Zagrebu Hrvatski državljani koji putuju u Tursku mogu do 10. travnja 2014. dobiti vizu na granici ili kao naljepnicu vize ili vizni štambilj ili prethodnim zahtjevom putem sustava E-viza. Nakon spomenutog datuma viza na granici u obliku naljepnice ili viznog štambilja izdavat će se samo u iznimnim slučajevima te će se u potpunosti koristiti sustav E-viza. Prijava za E-vizu može se napraviti putem internetske stranice www.evisa.gov.tr

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 3. 3. 2019
Dokumenta: Viza nije potrebna za boravak do 60 dana
Trajanje: -
Adresa: Vilsonovo šetalište bb Sarajevo Tel: + (387 33) 568 791, + (387 33) 568 792, + (387 33) 568 793 consulate.sarajevo@mfa.gov.tr

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 5. 3. 2020
Dokumenta: Nije potrebna viza za ulazak u Tursku za boravak do 90 dana u okviru 180 dana od dana prv
Napomena:
Datum unosa: 2. 5. 2015
Dokumenta: Nije potrebna viza za ulazak u Tursku za boravak do 90 dana u okviru 180 dana od dana prvog ulaska
Napomena:
Datum unosa: 3. 12. 2014
Dokumenta: -
Napomena: Državljani Crne Gore mogu putovati bez vize na osnovu važeće putne isprave. Za državljane Crne Gore nadležna je Ambasada Turske u Podgorici.
Datum unosa: 29. 7. 2014
Adresa: -