Dokumenta

Državljanima Srbije viza za Rusiju nije potrebna za boravak do 30 dana, uz obaveznu registraciju nakon dolaska u RF kod nadležnih organa u roku od 7 dana.

Za radnu vizu pogledajte komentare.

Građanima Hrvatske potrebna je viza za Rusiju.

1. Potvrda o prihvatu turista od ruske organizacije koja obavlja turoperatorsku djelatnost, čiji su podaci uneseni u Jedinstveni federalni registar turoperatora;

2. Fotografija u boji 3,5х4,5 cm sa svijetlom pozadinom, sa jasnim prikazom lica anfas bez naočala s tamnim staklima i bez pokrivala za glavu (izuzetak su slučajevi kada osoba zbog nacionalne ili religiozne pripadnosti ima pokrivalo za glavu na fotografiji u putovnici)

3. Obrazac za vizu, kojeg treba ispuniti na stranici visa.kdmid.ru, ispisati te osobno potpisati

4. Putovnica koja ima najmanje dvije čiste stranice za vize i koja vrijedi 6 mjeseci po završetku valjanosti vize

5. Polica zdravstvenog osiguranja koja vrijedi na teritoriju Ruske Federacije i pokriva rok trajanja vize, izuzevši slučajeve uzajamnog osiguranja.

Ugovaranje termina za razgovor preko www.vhs-croatia.com/sign.up.php?lang=hr&step1=1, telefona ili osobno u viznom centru. Vizirane putovnice se u Ruskom Viznom centru izdaju svakog radnog dana od 13 do 16 sati bez prethodne narudžbe.

Počev od 20.10.2013. godine na snazi je primjena odredaba Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o uslovima uzajamnih putovanja državljana Bosne i Hercegovine i državljana Ruske Federacije. U skladu sa navedenim sporazumom državljani države jedne Strane ulaze, izlaze i borave na teritoriji države druge Strane bez viza, na osnovu važećih dokumenata, pod uslovom da njihov ukupni boravak na teritoriji te države ne prelazi 30 (trideset) dana u okviru svakih 60 (šezdeset) dana, počev od dana prvog ulaska.

Iznimno, državljani države jedne Strane, nosioci diplomatskih i službenih putnih isprava ulaze, izlaze i borave na teritoriji države druge Strane bez vize, pod uslovom da ukupna dužina njihovog neprekidnog boravka na teritoriji te države nije duža od 90 (devedeset) dana.

Državljani države jedne Strane, koji imaju izdato odobrenje privremenog ili stalnog boravka na teritoriji države druge Strane, ulaze, izlaze i borave na teritoriji države te druge Strane bez viza, a na osnovu važećih dokumenata i dozvole za privremeni ili stalni boravak.

Ulazak državljana države jedne Strane na teritoriju države druge Strane u cilju zapošljavanja, školovanja, kao i u drugim sličnim slučajevima, ostvaruje se izdavanjem vize u skladu sa zakonodavstvom države ulaska.

Spisak važećih dokumenata za državljane Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije koji potvrđuju identitet za putovanje u državu jedne od Strana:
- diplomatska putna isprava
- službena putna isprava
- obična putna isprava
- pomorska knjižica (lična karta pomorca) uz posjedovanje brodskog dokumenta
- putni list (putna isprava) isključivo za povratak u matičnu državu.

Malodobni državljani države jedne Strane ulaze, izlaze i borave na teritoriji države druge Strane u skladu sa važećim putnim ispravama (dokumentima) tih građana, ili važećih dokumenata njihovih roditelja, pod uslovom da su malodobni građani upisani u ta važeća dokumenta, i ako putuju zajedno sa roditeljima, pod uslovom da je mogućnost upisa takvih podataka u skladu sa domaćim zakonodavstvom.

Državljani Crne Gore mogu boraviti u Ruskoj Federaciji bez vize do 30 dana, na osnovu važeće putne isprave.

Trošak

-

Konzularna pristojba za vizu – 35 € (u kunama po kursu Veleposlanstva) + fiksna servisna naknada viznog centra - 200 kuna.

-

-

Trajanje

30 dana

3 mjeseca

Razmatranje zahtjeva traje uobičajeno 4-10 radnih dana. Za rok razmatranja od 1-3 radna dana konzularna pristojba iznosi 70 €.

30 dana u 60 dana

30 dana

Adresa

Ruska Ambasada u Beogradu
Deligradska 32, Beograd; tel.: 011 / 361 - 1323, 361-1090, 361-0544; Konzularno odeljenje: tel./fax: 011/361 - 3964.

Sajt ambasade: www.ambasadarusije.rs
Radno vreme: ponedeljak-petak, 8-16h, a konzularno samo ponedeljkom, sredom i petkom od 9 do 12h.

ili svakim radnim danom od 08 do 16h u Centru Ruskih Viza
www.ruskevize.rs
CENTAR RUSKIH VIZA“NCC“, Tiršova 5, 11000 Beograd
Tel: +381 11 36 51 023, +381 11 36 51 021
Mob: +381 63 271 999, +381 63 271 909
Email: info@ruskevize.rs

Ruski vizni centar
Andrije Hebranga 25,
10000 Zagreb
8:00-15:00
Telefon: +385 177 57 206
Faks: +385 155 14 910
E-mail: info@vhs-croatia.com
www.vhs-croatia.com/

Pritužbe na rad centra - ruscons@zg.htnet.hr

Ambasada Rusije
Urjan Dedina 93
Sarajevo

Tel: + (387 33) 214 863, + (387 33) 668 147

www.sarajevo.mid.ru/index-lj.html

Ambasada Ruske Federacije u Crnoj Gori
Veliše Mugoše br.1,
Podgorica
Tel: 020 272 460

Produženje

-

-

-

-

Napomena

-

Od 19. siječnja 2015. sva pitanja vezana za izdavanje viza će se rešavati samo preko RUSKOG VIZNOG CENTRA (VHS Croatia).

Uz ovjerenu punomoć moguće je predati dokumente za drugu osobu.

Suglasno ruskom zakonu u jednoj putovnici može biti samo jedna valjana viza.

Dvokratne vize isključivo uz dokaz predviđenih posjeta državama Baltika i državama ZND-a.

Izlazna viza obavezna je u slučaju ostanka u Ruskoj Federaciji nakon isteka roka valjanosti ruske vize, ali građani Europske unije mogu napustiti Rusiju bez izlazne vize, s valjanom putnom ispravom

U slučaju gubitka putovnice obavezno je:
1. gubitak putovnice prijaviti policiji
2. popuniti formular M8
3. zatražiti putni list u Veleposlanstvu RH u Moskvi

-

-

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 2. 4. 2016
Dokumenta: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana, uz obaveznu registraciju nakon dolaska u RF kod nadležnih organa u roku od 7 dana. Za radnu vizu pogledajte komentare. Maksimalni boravak je 90 dana u 180 dana kada je u pitanju poslovna viza na godinu dana
Trošak: Редовна цена једнократне визе за држављанина Србије је 50, а вишекратне 150 америчких долара у динарској противвредности.
Trajanje: -
Adresa: Deligradska 32, Beograd; tel.: 011 / 361 - 1323, 361-1090, 361-0544; Konzularno odeljenje: tel./fax: 011/361 - 3964. Sajt ambasade: www.ambasadarusije.rs Radno vreme: ponedeljak-petak, 8-16h, a konzularno samo ponedeljkom, sredom i petkom od 9 do 12h. ili svakim radnim danom od 08 do 16h u Centru Ruskih Viza www.ruskevize.rs CENTAR RUSKIH VIZA“NCC“, Tiršova 5, 11000 Beograd Tel: +381 11 36 51 023, +381 11 36 51 021 Mob: +381 63 271 999, +381 63 271 909 Email: info@ruskevize.rs
Datum unosa: 2. 5. 2015
Adresa: Deligradska 32, Beograd; tel.: 011 / 361 - 1323, 361-1090, 361-0544; Konzularno odeljenje: tel./fax: 011/361 - 3964. Sajt ambasade: www.ambasadarusije.rs Radno vreme: ponedeljak-petak, 8-16h, a konzularno samo ponedeljkom, sredom i petkom od 9 do 12h. ili svakim radnim danom od 08 do 16h u Centru Ruskih Viza www.ruskevize.rs ЦЕНТАР РУСКИХ ВИЗА“NCC“, Тиршова 5, 11000 Београд Тел: +381 11 36 51 023, +381 11 36 51 021 Моб: +381 63 271 999, +381 63 271 909 Емаил: info@ruskevize.rs
Datum unosa: 4. 3. 2015
Adresa: Deligradska 32, Beograd; tel.: 011 / 361 - 1323, 361-1090, 361-0544; Konzularno odeljenje: tel./fax: 011/361 - 3964. Sajt ambasade: www.ambasadarusije.rs Radno vreme: ponedeljak-petak, 8-17h, a konzularno samo ponedeljkom, sredom i petkom od 9 do 12h. ili svakim radnim danom od 07 do 16h u Centru Ruskih Viza www.ruskevize.rs ЦЕНТАР РУСКИХ ВИЗА“NCC“, Тиршова 5, 11000 Београд Тел: +381 11 36 51 023, +381 11 36 51 021 Моб: +381 63 271 999, +381 63 271 909 Емаил: info@ruskevize.rs
Datum unosa: 12. 1. 2015
Dokumenta: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana, uz obaveznu registraciju nakon dolaska u RF kod nadležnih organa u roku od 7 dana. Za radnu vizu pogledajte komentare. Maksimalni boravak je 90 dana u 180 dana.
Adresa: Deligradska 32, Beograd; tel.: 011 / 361 - 1323, 361-1090, 361-0544; Konzularno odeljenje: tel./fax: 011/361 - 3964. Sajt ambasade: www.ambasadarusije.rs Radno vreme: ponedeljak-petak, 8-17h, a konzularno samo ponedeljkom, sredom i petkom od 9 do 12h.
Datum unosa: 1. 7. 2014
Dokumenta: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana, uz obaveznu registraciju nakon dolaska u RF kod nadležnih organa u roku od 7 dana. Za radnu vizu pogledajte komentare.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 3. 3. 2019
Dokumenta: 1. Potvrda o prihvatu turista od ruske organizacije koja obavlja turoperatorsku djelatnost, čiji su podaci uneseni u Jedinstveni federalni registar turoperatora; 2. Fotografija u boji 3,5х4,5 cm sa svijetlom pozadinom, sa jasnim prikazom lica anfas bez naočala s tamnim staklima i bez pokrivala za glavu (izuzetak su slučajevi kada osoba zbog nacionalne ili religiozne pripadnosti ima pokrivalo za glavu na fotografiji u putovnici) 3. Obrazac za vizu, kojeg treba ispuniti na stranici http://visa.kdmid.ru, ispisati te osobno potpisati 4. Putovnica koja ima najmanje dvije čiste stranice za vize i koja vrijedi 6 mjeseci po završetku valjanosti vize 5. Polica zdravstvenog osiguranja koja vrijedi na teritoriju Ruske Federacije i pokriva rok trajanja vize, izuzevši slučajeve uzajamnog osiguranja. Ugovaranje termina za razgovor preko http://www.vhs-croatia.com/sign.up.php?lang=hr&step1=1, telefona ili osobno u viznom centru. Vizirane putovnice se u Ruskom Viznom centru izdaju svakog radnog dana od 13 do 16 sati bez prethodne narudžbe.
Datum unosa: 24. 3. 2015
Dokumenta: 1. Original vaučera nadležne turističke agencije 2. Original potvrde – Подтверждение /Podtverždenije/ – ruske turističke agencije о prihvatu stranog turista u Rusiji (Kad je riječ о poslovnom ili namjenskom turizmu to mora biti zabilježeno u potvrdi) 3. Popunjeni upitnik s fotografijom 3x4 cm i osobnom potpisom http://www.zagreb.mid.ru/files/HRV_A4.pdf 4. Valjana putovnica koja ima najmanje dvije prazne stranice i koja mora biti 6 mjeseci dulji od roka valjanosti vize 5. Polica putnog osiguranja za vrijeme boravka u Rusiji
Trošak: Konzularna pristojba za jednokratnu vizu – 300 kuna, za dvokratnu - 480 kuna. Rok izdavanja vize navedenim osobama je - 5 radnih dana.
Trajanje: 3 mjeseca
Adresa: Bosanska 44 Zagreb Tel.: (385 1) 3755 038, 3755 039, 3704 299 Fax: (385 1) 3755 040 E-mail: veleposlanstvo-ruske-federacije@zg.htnet.hr Radno vrijeme: ponedjeljak – četvrtak 8.00 – 17.30 (pauza 13.00 -14.00) petak 8.00 – 14.00
Napomena: Izlazna viza obavezna je u slučaju ostanka u Ruskoj Federaciji nakon isteka roka valjanosti ruske vize, ali građani Europske unije mogu napustiti Rusiju bez izlazne vize, s valjanom putnom ispravom U slučaju gubitka putovnice obavezno je: 1. gubitak putovnice prijaviti policiji 2. popuniti formular M8 3. zatražiti putni list u Veleposlanstvu RH u Moskvi
Datum unosa: 1. 7. 2014
Trošak: -
Trajanje: -
Adresa: Bosanska 44 Zagreb Tel: +385 1 37 55 038, 37 55 039 Konzularno: +385 1 37 55 904
Datum unosa: 22. 5. 2014
Dokumenta: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 3. 3. 2019
Trajanje: -
Datum unosa: 3. 3. 2019
Adresa: Urjan Dedina 93 Sarajevo Tel: + (387 33) 214 863, + (387 33) 668 147 www.sarajevo.mid.ru/index-lj.html

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 3. 3. 2019
Dokumenta: -
Trajanje: -
Adresa: . Adresa ambasade: Veliše Mugoše br.1, Podgorica Tel: 020 272 460
Napomena: Državljani Crne Gore mogu boraviti u Ruskoj Federaciji bez vize do 30 dana, na osnovu važeće putne isprave.
Datum unosa: 1. 7. 2014
Adresa: -