Dokumenta

Državljanima Srbije nije potrebna viza za Brazil.

Obavezni ulazno-izlazni karton može se popuniti i pre polaska na put kako bi se ubrzala procedura prilikom prelaska granice

www.pf.gov.br/servicos-pf/estrangeiro/cartao-de-entrada-e-saida/FORMULARIO-ENTRADA-SAIDA-Padrao-Confederacoes.pdf/@@download/file/FORMULARIO-ENTRADA-SAIDA.pdf

Taj beli formular će vam u svakom slučaju dati pre sletanja, tako da opusteno. Ako ga izgubite od aviona do pasoske kontrole, imaju gomile na šalterima. Preporucujem da ga čuvate, u slučaju produzavanja vize može da vam posluži.

Državljani Republike Hrvatske, nositelji valjanih običnih putovnica, mogu bez vize ući, boraviti na i napustiti državno područje Savezne Republike Brazil, u svrhu turističkog ili poslovnog posjeta ili tranzita, u razdoblju koje ne smije biti dulje od 90 dana, što se može obnoviti uz uvjet da ukupna duljina boravka ne premašuje 180 dana u jednoj godini.

Državljani Bosne i Hercegovine izuzeti su iz potrebe pribavljanja viza za ulazak, izlazak, pralazak i boravak na taritoriji Brazila do 90 dana, računajući od datuma prvog ulaska u zemlju

Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Savezne Republike Brazila o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša stupio je na snagu 27. jula 2016. godine.

Ovim Sporazumom državljani Crne Gore mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Brazilu do 90 dana, sa važećom putnom ispravom bez vize.

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

do 90 dana

-

-

-

Adresa

Krunska 14, Beograd; Tel. 011/323-97-81; 323-97-82;

323-97-83, Fax: 011/323-06-53; sajt: belgrado.itamaraty.gov.br/sr/

Radno vreme: ponedeljak - petak, 10:00-13:00

Trg Nikole Šubića Zrinskog 10/I
Zagreb

Tel: +385 1 40 02 250, 01 40 02 253, 01 40 02 254
Fax: +385 1 40 02 266

Grbavička 4, 71000 Sarajevo
Tel:+ (387 33) 921 802, + (387 33) 921 803
sarajevo.itamaraty.gov.br

-

Produženje

odlaskom u POLICIA FEDERAL na medjunarodnom aerodromu. mogucnost produženja za jos 90 dana.

-

-

18 meseci

Napomena

Ako ostanete ilegalno u Brazilu, nakon što vam istekne viza, samo otidjite pre izlaska iz zemlje u Policia Federal na aerodromu i platicete kaznu za svaki dan ilegalnog boravka. Više 'ilegalnih dana' imate, manje će vas koštati dan. Ali u svakom slučaju je negde oko 1,3-1,5 evra po danu.

-

-

-

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 27. 9. 2017
Dokumenta: Državljanima Srbije nije potrebna viza za Brazil. Obavezni ulazno-izlazni karton može se popuniti i pre polaska na put kako bi se ubrzala procedura prilikom prelaska granice http://www.dpf.gov.br/servicos/estrangeiro/cartao-de-entrada-e-saida/FORMULARIO-ENTRADA-SAIDA-Padrao-Confederacoes.pdf Taj beli formular će vam u svakom slučaju dati pre sletanja, tako da opusteno. Ako ga izgubite od aviona do pasoske kontrole, imaju gomile na šalterima. Preporucujem da ga čuvate, u slučaju produzavanja vize može da vam posluži.
Datum unosa: 30. 7. 2016
Dokumenta: Državljanima Srbije nije potrebna viza za Brazil. Obavezni ulazno-izlazni karton može se popuniti i pre polaska na put kako bi se ubrzala procedura prilikom prelaska granice http://www.dpf.gov.br/servicos/estrangeiro/cartao-de-entrada-e-saida/FORMULARIO-ENTRADA-SAIDA-Padrao-Confederacoes.pdf
Produženje: odlaskom u POLIZIA FEDERALE mogucnost produzenja jos 90 dana
Napomena: -
Datum unosa: 21. 6. 2015
Produženje: -
Datum unosa: 21. 6. 2015
Dokumenta: Državljanima Srbije nije potrebna viza za Brazil.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 5. 10. 2017
Produženje: -
Datum unosa: 13. 9. 2015
Dokumenta: - Pasoš koji važi najmanje još šest meseci - Formular propisno popunjen elektronskim putem https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsp - Odštampati, potpisati kao na pasošu i doneti u ambasadu stranicu "RER" gde se nalazi "application number" tj.broj zahteva - Jedna fotografija 3 x 4 cm. novijeg datuma, anfas sa belom pozadinom - Pozivno pismo sa overenim potpisom pozivaoca ("cartório") ili potvrda o rezervaciji hotela u Brazilu ili pozivno pismo koje se odnosi na učešće na kongresu,seminaru,sportskom takmičenju i rezervacija hotela - Rezervacija povratne putne karte - Potvrda o radnom odnosu (koja sadrži informacije o radnom mestu i visini primanja) ili potvrda o studiranju ili školovanju i dokaz o sposobnosti za finansiranje putovanja u Brazil - Putno zdravstveno osiguranje, koje pokriva period boravka u Brazilu Dodatna dokumenta za maloletna lica -Izvod iz matične knjige rođenih na latinici ili na medjunarodnom obrascu -Overena saglasnost oba roditelja za putovanje deteta u inostranstvo (overava se u opštini ili sudu) ili jednog, ukoliko maloletno lice putuje sa drugim roditeljem -Potvrda o primljenoj vakcini protiv dečje paralize (POLIO) za decu starosti od tri meseca do 6 godina. Dokumenta na srpskom treba da budu prevedena na portugalski ili engleski jezik - spisak prevodilaca http://belgrado.itamaraty.gov.br/sr/spisak_prevodilaca_za_portugalski_jezik.xml Osobe koje nemaju boravak na teritoriji Crne Gore ili Republike Srbije moraju doći lično u Ambasadu, uz predhodnu najavu putem elektronske adrese : consular.belgrado@itamaratygov.br
Trošak: Konzularna taksa u iznosu 20,00 US$ (dvadeset američkih dolara). Plaća se u dolarima, na licu mesta. + 20,00 US$ ukoliko se zahtev za vizu podnosi preko trećeg lica koje nije u bliskom srodstvu sa podnosiocem zahteva
Adresa: Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Brazila u Beogradu. Adresa ambasade: Krunska 14 Beograd, Republika Srbija Telefon: + 381 11 323 9781. PRIJEM STRANAKA: Radnim danima od 10h00 do 13h00.
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Brazila u Beogradu. Rok za izdavanje vize je 5 radnih dana od momenta podnošenja zahteva.
Datum unosa: 22. 8. 2014
Dokumenta: -
Adresa: Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Brazila u Beogradu. Adresa ambasade: Krunska 14 Beograd, Republika Srbija Telefon: + 381 11 323 9781.
Napomena: Državljani Crne Gore moraju posjedovati vizu. Za izdavanje vize nadležna je Ambasada Brazila u Beogradu.