Dokumenta

Državljanima Srbije nije potrebna viza za Peru

Za turistički posjet Republici Peru u trajanju do 90 dana državljanima RH nije potrebna viza

-

-

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

Bez vize se možete zadržati u Peruu do 90 dana.

-

-

-

Adresa

Embassy of Peru, Bd. Lacul Tei No 29, ET2, AP4, Sector 2, Bucharest, Romania;
Tel: (+ 4021) 2111-816; Fax: (+ 4021) 2111-818;
Consular Section:
Tel: (+ 4021) 2111-819
Fax: (+ 4021) 2111-818
web: www.embajadaperu.ro

Konzulat republike Peru, Surdulička 5, Beograd, Tel: 011/369-9808 Fax: 011/369-9799 email: consulperu.belgrado@yahoo.com

10 - 12 Maior Gheorghe Sontu Street
Sector 1
014031 Bukurešt
RUMUNJSKA

Tel: 00 40 21 211 18 16
Fax: 00 40 21 211 18 18

www.embajadaperu.ro
embajadaperu@embajadaperu.ro

Jurišićeva 24
Zagreb

Tel: +385 (0)1 5802 2222 ; +385 (0)99 807 1166
Fax: +385 (0)1 6184 816

10 - 12 Maior Gheorghe Sontu Street
Sector 1
014031 Bukurešt
Rumunija

Tel: 00 40 21 211 18 16

www.embajadaperu.ro
embajadaperu@embajadaperu.ro

Jurišićeva 24
Zagreb
Hrvatska

Tel: +385 (0)1 5802 2222 ; +385 (0)99 807 1166

Ambasada Perua

Adresa ambasade: 18 Kiseleff SOS

Bukurešt, Rumunija

Telefon: 0040212111816

Fax: +40 21 223 10 88

e-mail: consuladodelperuenrumania@yahoo.com.pe

Produženje

-

-

-

-

Napomena

-

-

-

Državljani Crne Gore mogu putovati bez vize na osnovu važeće putne isprave do 90 dana.

Za državljane Crne Gore nadležna je Ambasada Perua u Bukureštu, Rumunija

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 22. 5. 2014
Adresa: -
Napomena: -