Za neke zemlje potrebno je pozivno, a za neke garantno pismo.

Pozivno pismo predstavlja poziv od nekog državljanina određene zemlje. Ono se najčešće može zameniti rezervacijom hotela (vaučerom). Pozivno pismo predstavlja dokaz da u dotičnoj zemlji nećete spavati na ulici.

Rezervacija hotela je ili besplatna, ili jeftina (reda veličine 10-20$), i obično se može obaviti preko interneta. Potrebno je da pronađete odgovarajući hotel i napravite rezervaciju, koju ćete pokazati u ambasadi kad budete vadili vizu. Rezervaciju kasnije možete poništiti, drugim rečima, niko vas ne tera da zaista odsednete u tom hotelu.

Rezervacija avionske karte je dokument koji mnoge ambasade traže pri izdavanju vize. Rezervaciju karte vršite kod avio prevoznika kog odaberete, i ona je besplatna. Neke ambasade se ne zadovoljavaju ovim, nego traže samu kartu - drugim rečima, morate da kupite avionsku kartu i gurnete im pod nos. Zato obratite pažnju da li vam je potrebna rezervacija, ili karta.

Garantno pismo, osim poziva, treba da sadrži i izjavu onoga koji vas poziva, kojom se pozivalac obavezuje da će, osim što će vam obezbediti smeštaj, hranu, eventualne medicinske troškove itd, on i garantovati za vas, da nećete počiniti neku nepodopštinu. Drugim rečima, vaš domaćin garantnim pismom izjavljuje da je odgovoran za vas, sve dok ste vi u toj zemlji. Garantno pismo je daleko formalnije nego pozivno pismo, i ne može se zameniti vaučerom. Osoba koja vas slabo poznaje možda neće želeti da vam pošalje garantno pismo, jer se time izlaže riziku.

Osoba koja vas poziva će možda morati da plati da bi vam poslala pozivno ili garantno pismo. To varira od zemlje do zemlje. I pozivno i garantno pismo mora biti overeno u odgovarajućoj instituciji (najčešće u miliciji).

U tabeli koja sadrži spisak potrepštine za vize, razvrstano po zemljama, obratite pažnju da li je za zemlju koja vas interesuje potrebno garantno ili pozivno pismo.

---

Za pitanja i diskusiju, posetite forum