Ruski

Preuzmite putnički razgovornik za ruski.  Autori:
Lazar Pašćanović
Bojana Stojanovska  

Azerbejdžan

Doprineli: Kosta, nr, Branka, Andrija, CCra, Stevan (22. oktobar 2010.) Branka: Od 15.10. vlada Azerbejdžana je promenila uslove dobijanja vize,...