Beskonačni san Bao Yua

Bao Yu je sanjao da se nalazi u vrtu istovetnu njegovu vlastitom. „Je li moguće", govoraše, „da postoji vrt koji je jednak mojemu?" Nekoliko...