Od Meksika do Misule

Bio sam potpuno sam, neuredan, neobrijan, posle tri nedelje bančenja u Meksiku, sa ogromnim rancem na leđima. I sa stranim naglaskom. Mogao sam da...