Leopard živi na drvetu mju

Leopard živi na drvetu mju
Promatra moju kuću
Jagnje mi se pjegavi janjci
Moje se žene suknjama čvrsto ovijaju
Odbijaju me –...