Island: od gejzira do Tingvelira

Dvadesetak fotografija sa Islanda. Saznajte gde se razdvajaju evroazijska i severnoamerička geotektonska ploča, gde se nalazila prva skupština u...