Super Tomek

Prva nagrada na konkursu "Spasimo putopis" 2024. — Kao da je sitna prašina, zbog koje se grad nalazio u stanju neprestane izmaglice, sastavni...

Čamcem do Crnog Mora

Vodeno putovanje gumenim čamcem po Dunavu (lepom plavom) sve do ušće u more (Crno)... za 40 dana plovidbe.