Lisabon i Madeira

Tri fotografije iz ove serije su nastale u Lisabonu, za vreme kratke pauze na putu za Madeiru, koja je trajala svega tri dana. Već u Lisabonu...