U carstvu Inka

Posle posete prijatelju u Ekvadoru, odlučio sam da obiđem središte nekadašnjeg carstva Inka, Peru, i to onako kako rade ljudi puni entuzijazma i...