Na obodu vulkana Tarvurvur

Tarvurvur je jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu, a nalazi se na ostrvu Istočna Nova Britanija u Papua Novoj Gvineji. O njegovoj aktivnosti...

Palma pada u ponoć

Kad god imaju neku važnu svetkovinu, za bolju proslavu potrebna im je neka ljudska glava. Radi toga odlaze u neko bliže ili dalje selo da nekoga...

Engleski

Preuzmite putnički razgovornik za engleski jezik. Autori:
Iva Čukić
Marko Nikolić
Lazar Pašćanović