Čekajući Svetog Petra

Prosečna dužina reda za ulazak u baziliku Svetog Petra u Vatikanu je po mojoj proceni, tipično nekih 300 metara. Evo jedan njegov deo.