Slovački

Preuzmite putnički razgovornik za slovački.  Autori:
Sonja Miler
Ivan Mistrik
Bojana Stojanovska