Putostrip nastao na marginama jednog putovanja u Slovačku, u Bratislavu, leta 2012.