Nožice i kralj majmuna

Pileće nožice Avion poleće. Sedim do prolaza. Do mene sedi par Azijaca, riba i tip. Mladi su. Imaju burme. Oboje su lepi ljudi. Na sreću riba je do...