Krimske tvrđave Hotin, Kamjanec Podiljski i Lastočkino gnezdo. Pećinski grad Čufut-kale, nekoliko prizora iz mesta Černjigiv, jedna kijevska crkva i fotke sa kozačkog festivala u Hotinu i Sudaku.