Nekoliko fotografija iz Egipta. Kairo, Asuan, pustinja i Nil. Egipatska svakodnevica uhvaćena objektivom fotoaparata.