Gdje drugi vide fasadu nagrizenu zubom vremena, tu Patrick vidi plodan teren za svoju maštu.

Patrick i njegov tim muralista interveniraju diljem Francuske i pretvaraju dosadne ili trošne fasade zgrada u umjetnička djela. Ti murali imaju i kulturno-obrazovnu funkciju jer se na mnogima nalaze povijesne ličnosti iz grada u kojem se mural nalazi.

Uživajte u ovim muralima i razmislite kako bismo mogli udobrovoljiti gradske vlasti u svojim gradovima i angažirati nekog "intervencionista" da ukrasi poneku fasadu. :)

Više informacija o Patricku i njegovim djelima možete naći na njegovoj web-stranici.