Crno na belo (Oskar Davičo, 1962)

Oskar Davičo otputovao je u Afriku 1961, godine kada je u Beogradu održan prvi samit Nesvrstanih. Na tom putovanju sakupljao je materijal za svoju putopisnu knjigu Crno na belo, svojevrstan politički tekst o ideologijama, istoriji, kolonijalizmu i postkolonijalizmu, Africi i Jugoslaviji, sličnostima i razlikama. Davičo ovom knjigom ne pokušava toliko da objasni Afriku, koliko da je približi Jugoslovenima, u čijem će životu narednih decenija postati sve prisutnija; uloga Jugoslavije u pokretu Nesvrstanih doneće povećano interesovanje naše javnosti za afričke zemlje, koje će se ogledati u studentskim razmenama, časopisima, TV emisijama, prevodima afričke književnosti, ali i sve češćim putovanjima na ovaj kontinent. Davičo je smatrao da je Afrika najbolje mesto za one koji žele da razumeju šta se dešava sa svetom — zato što su nas, kako sam kaže, o njoj najviše lagali.