Koraci po vatri (Živko Milić, 1958)

Živko Milić je jugoslovenski novinar, o kome, nažalost, nismo uspeli da pronađemo mnogo informacija. Po svemu sudeći, prvo je radio u Zagrebu, a kasnije je prešao u Beograd. Navodi se kao jedini jugoslovenski novinar koji je izveštavao direktno, sa lica mesta, iz bitke za Dijen Bijen Fu, u Vijetnamu. Knjiga "Koraci po vatri" objavljena je 1958. godine, a objavila ju je izdavačka kuća "Kosmos". Sadrži putopise iz severne Afrike, Indije, Sijama i Burme. U trenutku pisanja ovog teksta (oktobar 2010. godine) Živko Milić ima 88 godina.