Claude Lévi-Strauss

Klod Levi-Stros (1908-2009) bio je filozof, pisac, putnik, etnolog, strukturalista i jedan od začetnika suvremene antropologije. Uveo je nove koncepte proučavanja kulturnih obrazaca, ponašanja, mišljenja, posebno mitova u primitivnim i modernim društvima. Polazio je od pretpostavke da su mnogi kulturni obrasci, poput onih koji se mogu naći u mitovima i jeziku, zapravo ukorenjeni u bazičnim strukturama svesti. Tvrdio je da se u različitim kulturama, lingvističkim šemama i mitovima i legendama, naziru imenitelji koji su zajednički čitavoj ljudskoj vrsti.

Najnoviji članci