Zoran Ćirjaković

Zoran Ćirjaković

Ćirjaković (Beograd, 1965) je predavač na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a poslediplomske studije je završio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Bio je izveštač Newsweek-a i The Los Angeles Times-a tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Za domaće medije izveštavao je tokom oružanih sukoba i kriza u zemljama Azije i Podsaharske Afrike. Vodio je seminare o istraživanju i izveštavanju iz kriznih i opasnih okruženja. Radio je kao novinar NIN-a i spoljnopolitički komentator Radija B92. Putopisne tekstove i reportaže je objavljivao u brojnim domaćim medijima. Kao predavač je gostovao na univerzitetima u Velikoj Britaniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Piše publicističke radove i komentare. Bavi se alternativnim modernostima, Podsaharskom Afrikom i interkulturalnim komunikacijama. Živi u Beogradu.

Najnoviji članci