Volonterizam je mobilizacija i angažovanje pojedinaca i grupa koji dobrovoljno pristaju da pružaju usluge određenoj populaciji, uz adekvatnu selekciju i pripremu.  Zasnovan je na idejama samopomoći, uzajamne pomoći i filantropije.

Ivan Vidanović, Rečnik socijalnog rada (2006)

Help Exchange (skraćeno HelpX) je Internet baza lokalnih preduzetnika širom sveta, koji nude mogućnost rada u zamenu za smeštaj i hranu. Pomoćnik (Helper) je volonter koji provodi nekoliko nedelja ili meseci kod Domaćina (Host), radeći prosečno pet sati dnevno. Kako se putem ovog sajta oglašavaju sitni preduzetnici najrazličitijh profila, u ponudi je širok spektar poslova u ruralnim i urbanim sredinama – od pomaganja na farmi, preko rada u hostelu, do predavanja jezika.

Ova veb-zajednica postoji od 2001. godine, a osnovao ju je britanski putnik Rob Prins (Rob Prince). Prvobitna zamisao bila je da se svima, koji su od putovanja želeli alternativno iskustvo, omogući da aktivno provedu odmor i blisko se upoznaju sa kulturom svakodnevice zemlje u koju su se zaputili. Putem HelpX-a danas se oglašavaju poslodavci i putnici iz Evrope, Severne Amerike i Australije sa Okeanijom; a na mreži je i nešto manji broj korisnika iz Afrike, Azije i Južne Amerike.

Pristup bazi i članarina

Volonteri i domaćini registuju se popunjavanjem formulara na www.helpx.net/signup.asp. Registracija je besplatna. Postoje dve vrste članstva – besplatno (Free Membership), koje se ostvaruje registracijom i puno (Premier Membership). Pošto se registruje, volonter dobija pristup podacima o domaćinima širom sveta, kao i bazi iskustvenih tekstova drugih volontera. Besplatno članstvo čini volontera dostupnim domaćinima sa punim članstvom, koji mogu da ga kontaktiraju i ponude mu posao.

Da bi volonter mogao da kontaktira domaćine, potrebno je da plati puno članstvo (isto važi i za domaćine koji traže volontere). Članarina iznosi 20 eura i važi tokom dve godine.

Međusobna očekivanja

Od volontera se očekuje da prethodno kontaktiraju domaćina kod kojeg žele da ostanu, detaljno se informišu o uslovima volontiranja i jave se na volontersku poziciju dogovorenog datuma. Ukoliko iz određenih razloga volonter ne može da se javi na ugovorenu poziciju, očekuje se da o tome što pre obavesti domaćina. Volonter treba da se pažljivo informiše o uslovima boravka koje je domaćin nudi (soba, pristup internetu, struja, kuhinja, perionica, transport lokalnim prevozom i drugo).

U većini slučajeva, domaćin će volonteru obezbediti pristup svim pomenutim pogodnostima. Ipak, u manjem broju slučajeva i pretežno u siromašnim zemljama, može se desiti da domaćin zatraži od volontera da učestvuje određenom novčanom sumom u obezbeđivanju obroka tokom dana, kao i da sam pokrije troškove interneta, perionice i sličnog, zbog čega su dobra informisanost i adekvatna priprema od ključnog značaja za ugodan boravak (ovo generalno važi za bilo koju vrstu putovanja u bilo koju stranu zemlju).

Od domaćina se očekuje da obezbedi sve prethodno dogovorene uslove, pruži volonteru praktične informacije, a domaćin će neretko sačekati volontera u većem mestu u koje ovaj stiže avionskim ili drugim prevozom i sprovesti ga do boravišta, naročito ako se radi o farmi u unutrašnjosti zemlje. Od volontera se ne očekuje da ima prethodno iskustvo u poslu koji će tokom boravka kod domaćina obavljati, pa domaćin, tokom kratkog perioda obuke, upoznaje volontera sa prirodom posla i drugim, specifičnim očekivanjima. Vremenski period, koji volonter i domaćin provode zajedno može se skratiti ili produžiti po dogovoru.

Starosna granica

Volonter mora imati najmanje 18 godina. Mlađe osobe takođe mogu volontirati, zajedno sa roditeljem ili starateljem. 

Individualni troškovi

Troškove puta, vize i osiguranja pokriva sam volonter. Domaćin nije u obavezi da volonteru obezbedi pozivno pismo prilikom apliciranja za vizu. Preporučljivo je da volonter ima zdravstveno osiguranje odgovarajućeg tipa, u zavisnosti od vrste rada koji će obavljati i zemlje u koju putuje. Ovde možete pročitati više o vizama i osiguranju. Preporučljivo je da volonter na raspolaganju ima određeni džeparac.

Ostale usluge HelpX-a

Na sajtu postoji posebna stranica, posvećena povezivanju ljudi koji traže saputnike kroz određenu zemlju ili kolege za volontiranje (domaćini često upošljavaju više od jednog volontera). Registrovani članovi imaju mogućnosti da putem sajta stupe u kontakt sa drugim putnicima, radi planiranja zajedničkog putovanja, susreta, volontiranja ili razmene informacija.

Koncepti poput WWOOF-a i HelpX-a, koji znače odlazak u drugačiju sredinu, da bi se u domu drugog čoveka živelo, radilo i iskustveno učilo, pored svojih svetlih momenata, imaju i one manje svetle. Dešavaju se pokušaji zloupotrebe, kako dobre volje volontera, tako i gostoprimstva domaćina. Ljudi ostvaruju veze s drugima i putuju vođeni različitim pobudama; ali valja naglasiti da su, u većini slučajeva, te pobude dobre. Prilike za volontiranje nikako nisu čisto materijalna razmena. Postoji posebna vrsta zadovoljstva, koja se ostvaruje kroz davanje i, korak dalje - kroz ugrađivanje delića sebe u nečiju slagalicu. To je razmena delova – ruku, jezika, umova, iskustava, recepata, molitvi, pogleda na svet i semena za baštu –  kako fizičku, tako i duhovnu. Boravak u zemljama u kojima ne živimo usađujemo u zemlju u sebi (koja je, pak, najsličnija zemlji iz koje potičemo). Iz te podloge, u nama niče replika Zemlje na kojoj žive svi ljudi; to je sve(t) što (ga) možemo nositi sa sobom. Volonterska iskustva su način da se zakorači u jedan takav svet. Napred, u istraživanje!