Prezmite putnički razgovornik za armenski/jermenski.

Autori:
Gohar Khachatrian
Marko Petrović
Marija Ilić