Dokumenta

-

-

-

-

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

-

-

-

-

Adresa

-

-

-

-

Produženje

-

-

-

-

Napomena

-

-

-

-

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 22. 8. 2014
Adresa: Birčaninova 27, Beograd; Tel. 011/306-5815 za pitanja oko viza, pon–čet 13:30 – 15:00, 011/306-5825, 011/306-5820; Fax: 011/265-7253, 011/3620-818 Viza odeljenje; E-mail: Ambasada bel.vertretung@eda.admin.ch, Viza odeljenje bel.visa@eda.admin.ch ; sajt: www.eda.admin.ch/belgrade Radno vreme: ponedeljak - četvrtak, 8:00-16:00; petak, 8:00-14:00

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 2. 4. 2016
Dokumenta: Viza nije potrebna za turističku posjetu

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Nema istorije popravki podataka za ovu zemlju.

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 17. 5. 2018
Adresa: Ambasada Švajcarske Adresa: Birčaninova 27 Poštanski fah: Ambasada Švajcarske P.O. Box817, Beograd, Srbija Telefon: + 381 11 3065 820; +381 11 3065 825; +381 11 3065 815 (Sektor za vize) Fax: +381 11 2657 253; +381 11 3620 818 (Sektor za vize) Radno vrijeme: Ponedeljak - Petak 08:00 - 12:00