Dokumenta

-

Za putovanje u Gruziju nije potrebna viza za boravak do 360 dana u periodu od godinu dana od dana prvog ulaska.

Za putovanje u Gruziju nije potrebna viza za boravak do 360 dana u periodu od godinu dana od dana prvog ulaska.

Za putovanje u Gruziju nije potrebna viza za boravak do 360 dana u periodu od godinu dana od dana prvog ulaska.

Trošak

-

-

-

-

Trajanje

360 dana.

360 dana

360 dana

360 dana

Adresa

27, TAYGETOY ST., 154 52 PALEO PSYCHIKO, Athens, Greece.

Tel: + (30) 210 748-91-80; 210 771-13-17 Fax: + (30) 210 671 67 22

www.greece.mfa.gov.ge
athens.emb@mfa.gov.ge
9.00-18.00

6/b, Virányos út, 1125 Budimpešta, MAĐARSKA.

Tel: +36 1 202 33 90, Fax: +36 1 214 32 99.

www.hungary.mfa.gov.ge
budapest.emb@mfa.gov.ge

Oran diplomatic site, Kilic Ali Street. N 12, Çankaya, Ankara, Turkey.

Tel: +(90 312) 491 80 30/31, Fax: +(90 312) 491 80 32.

www.turkey.mfa.gov.ge

geoemb@ada.net.tr

6/b, Virányos út, 1125 Budimpešta, MAĐARSKA.

Tel: +36 1 202 33 90, Fax: +36 1 214 32 99.

www.hungary.mfa.gov.ge

budapest.emb@mfa.gov.ge

Produženje

-

-

-

-

Napomena

Od 9. juna 2015. ponovo je uveden boravak do 360 dana bez vize.

Za informacije o Abhaziji pogledati mfaapsny.org/en/consular-service/permission/

Za informacije o Južnoj Osetiji pogledati www.mfa-rso.su/en/node/406

-

-

U skladu sa odlukom Vlade Gruzije, od 15 juna 2011. godine, državljani Crne Gore mogu ulaziti, boraviti i prelaziti teritoriju Gruzije bez vize.
Za ostale informacije molimo da kontaktirate Generalni konzulat Gruzije u Sofiji, Bugarska.
Adresa: 65, Krichim str. Lozenets, Sofia, Bugarska
Telefon: + 3592 971 9577; +3592 868 5404

Pogledajte istoriju popravki

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 29. 8. 2020
Dokumenta: Viza nije potrebna.
Datum unosa: 28. 2. 2019
Trajanje: 360 dana
Datum unosa: 10. 6. 2015
Napomena: Od 9. juna 2015. ponovo je uveden boravak do 360 dana bez vize. Za informacije o Abhaziji pogledati http://mfaapsny.org/en/council/visa.php Za informacije o Južnoj Osetiji pogledati http://www.mfa-rso.su/en/node/406
Datum unosa: 10. 6. 2015
Adresa: 27, TAYGETOY ST., 154 52 PALEO PSYCHIKO, Athens, Greece. Tel: + (30) 210 748-91-80; 210 771-13-17 Fax: + (30) 210 671 67 22 www.greece.mfa.gov.ge athens.emb@mfa.gov.ge
Datum unosa: 25. 5. 2015
Dokumenta: Za putovanje u Gruziju nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od 180 dana od dana prvog ulaska.
Trajanje: -
Adresa: 27, TAYGETOY ST., 154 52 PALEO PSYCHIKO, Athens, Greece. Tel: + (30) 210 674 63 32; 210 674 21 86, Fax: + (30) 210 671 67 22. www.greece.mfa.gov.ge athens.emb@mfa.gov.ge
Napomena: Od 1. septembra 2014. vise ne postoji mogucnost boravka do 360 dana bez vize. Za informacije o Abhaziji pogledati http://mfaapsny.org/en/council/visa.php Za informacije o Južnoj Osetiji pogledati http://www.mfa-rso.su/en/node/406
Datum unosa: 1. 9. 2014
Napomena: Od 1. septembra 2014. vise ne postoji mogucnost boravka do 360 dana bez vize.
Datum unosa: 26. 8. 2014
Dokumenta: Za putovanje u Gruziju nije potrebna viza za boravak do 360 dana u periodu od godinu dana od dana prvog ulaska.
Napomena: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 2. 9. 2017
Trajanje: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 28. 2. 2019
Trajanje: -

Molimo vas da vodite računa o gramatici i koristite dijakritike (š umesto sh i sl.)

Datum unosa: 28. 2. 2019
Trajanje: -
Datum unosa: 21. 5. 2014
Napomena: -