Australija

Doprineli: Slobodan, Boba, Aleksandar, Kole, Slavica, Ivan, Danijela, Filip, Dušan, Lazar, Goran, Marina, Vlada, Verica, Nevena, Miodrag, Kosta,...

Engleski

Preuzmite putnički razgovornik za engleski jezik. Autori:
Iva Čukić
Marko Nikolić
Lazar Pašćanović