Dnevnik jednog navijača

Pogled na Evropu iz fudbalskog ugla, putovanje brzim vozovima u potrazi za stadionima i utakmicama - Nemačka, Austrija, Holandija.