Murali Severne Irske

Severnoirci su se sjajno dosetili da izgrade turistički imidž od sukoba koji su potresali ovu zemlju, posebno Belfast. To nije bio samo sukob dve...

Island: od gejzira do Tingvelira

Dvadesetak fotografija sa Islanda. Saznajte gde se razdvajaju evroazijska i severnoamerička geotektonska ploča, gde se nalazila prva skupština u...