Severnoirci su se sjajno dosetili da izgrade turistički imidž od sukoba koji su potresali ovu zemlju, posebno Belfast. To nije bio samo sukob dve različite politike, nacije, već i verski sukob katolika i protestanata. Murali kojih je Belfast pun, pričaju priču o sukobima koji su počeli još pre četiri veka kada su Englezi krenuli sa osvajanjem.