Mohačko polje pre kiše

Na ovoj planeti, koju svakim danom gazimo, oremo, bušimo, zagađujemo, postoje mesta dalja ili bliža, lepša ili ružnija, ta ili neka druga, koja su...