Zelena karta

Prošle godine sam se prijavio na godišnji program za useljeničke vize koji je kod nas poznat kao Lutrija za zelenu kartu, ili Green Card Lottery. I...

Dortmund: pivo i kobasice

Ispred kapije smo. Trema. Nikada pre nismo koristili kaučsurfing. Mozak polako počinje da obrađuje činjenicu da smo hiljadu i po kilometara udaljeni...