Gde sam ja?

Sarajevo, posle Beograda. Nemci se interesuju za sarajevski atentat i most Principa. Uveče, u jednom zadimljenom lokalu, blizu Pozorišta,...

Putovanje

Drugi prte za sobom teške kovčege
i sanduke; ali moja je prtljaga
lakša od paunova perca i sunčane
zrake. Ja nemam ni zlata ni...

Odlazak

U slutnji, u čežnji daljine, daljine; 
u srcu, u dahu planine, planine.  Malena mjesta srca moga, 
spomenak Brača,...

Fisharmonika

Mi smo išli putem. Put je bio dug. 
Kasno opazismo da je taj put krug. Slika moje duše nema kronike. 
Krajolik misli, to je...