U slutnji, u čežnji daljine, daljine; 
u srcu, u dahu planine, planine. 

Malena mjesta srca moga, 
spomenak Brača, Imotskoga

I blijesak slavna šestopera
i miris (miris) kalopera 

Tamo, tamo da putujem, 
tamo, tamo da tugujem; 

da čujem one stare basne,
da mlijeko plave bajke sasnem;

da više ne znam sebe sama,
ni dima bola u maglama.