Vetar me ožeže po licu i ja obrišem znoj. Više ih ne slušam, isključio sam se, gledam kroz ljude kao kroz graf: glave su čvorovi, tačke, glasovi su lukovi, diskretne matematičke strukture, a lukovi se kidaju, seku, nastaju, nestaju, šire se u nedogled, cvrče kao elektroni u kolu, slepo nasrću jedni na druge, stapajući se ili nestajući u prasku.
odlomak iz „Bantustana“, poglavlje XV, priča 5U

Uoči trećeg izdanja „Bantustana“, napravili smo interaktivnu kartu koja prikazuje gradove u koje je knjiga dosad otputovala.

Linija na karti putuje od grada do grada, slučajno, nasumično, s većom verovatnoćom da udari u obližnju tačku nego u udaljenu.

Poput logotipa Kluba putnika, ova linija je metafora Braunovog kretanja čestica kroz fluid. Kada se dve čestice sudare, dolazi do hemijske reakcije koja menja njihove putanje. Tako se i ljudi susreću, sudaraju, hemijske reakcije bacaju ih ulevo ili udesno, i što je reakcija jača, veća je promena u njihovoj putanji.

Tako je i „Bantustan“ putovao, od čoveka do čoveka, izvan uobičajenih predstava odnosa moći, od polisa do polisa, izazivajući hemijske reakcije i praveći svoje veze.

Promenom parametara u dnu vizuelizacije možete upravljati oblikom i brzinom linije. Generativna geografija koja se stvara – geografija čitalaca, topologija duha – svaki put će biti drugačija.

bantumap 660pxGradovi-Grafovi: Generativne Varijacije vizuelizacije sa vrha članka. Uroš, 2015.

Ukoliko primetite da vaše mesto nedostaje, izvolite se upisati u vozni red Bantustanovih čitalaca. :)