Sibirska drvena arhitektura, fotografisana u više gradića, sela i zaselaka tokom jednog transsibirskog putovanja.