Taman što zađete kaldrmisanim uličicama starog Ohrida sa namerom da se popnete do tvrđave i odmerite jezero, grad i njegovo zaleđe, naletećete na neobičnu radnjicu sa natpisom „Национална работилница за рачна изработка на хартија”. Ako promašite malena vrata ili drvenu tablu, putokaz Vam mogu biti i listovi hartije na sušilici, koji se ispred, na ulici, suše na suncu.

nacionalna rabotilnica

Ulaz je besplatan, a vlasnik ove radionice će Vam ljubazno objasniti tradicionalan način na koji proizvodi hartiju i štampa na njoj. ohridOvaj metod, koji se naziva i metod osinjeg gnezda, potiče još iz drevne Kine, a meni je neverovatna pomisao kako se samo neko tako nečega uopšte i dosetio!

Postupak ide otprilike ovako – u drvenoj kadici se nalazi smeša vode i isitnjene pulpe drveta, nekog čvršćeg poput smreke, kestena ili trešnje. Pulpa drveta se posebnom metodom isecka na tanane končiće i ostavi da stoji u vodi 3-4 nedelje, tokom kog perioda se formira potrebna smesa, bez dodavanja bilo kakvih veštačkih primesa. Na sličan način i ose formiraju papirnati materijal za svoje gnezdo, žvaćući drvo i mešajući ga sa pljuvačkom pa odatle potiče i naziv za ovaj postupak (a verovatno i ideja). Smesa se blago promeša, a zatim se u nju umoči sito sa metalnom rešetkom, izdigne iz kadice, voda se iscedi, a na njegovoj površini ostaje žuti sloj drvne mase, buduće hartije. Ovo se prebaci na čistu tkaninu i tako se više listova ređa između i u drugoj fazi postavlja u posebnu presu, pomoću koje se dodatno iscedi višak vode.

Nakon presovanja i ceđenja, listovi formirane hartije na tkanini se suše napolju 1-2 dana, zatim vraćaju pod presu da se izravnaju, odvoje od tkanine i posle toga je hartija već spremna za upotrebu. A u rabotilnici se ona, između ostalog, upotrebljava i za štampanje grafika i tekstova i to na mašini koja je verna kopija originalne Gutenbergove štamparske mašine koja se nalazi u Majncu. Ovakva kopija postoji još i na Bledu, u Sloveniji i to su jedine dve preostale u Evropi. Metoda koja se koristi je identična onoj koju je Gutenberg koristio u XV veku za štampanje svojih knjiga.

rabotilnica ohrid