Problemi sa kojima se susreću žene širom svijeta su različiti. U Etiopiji, Sudanu, Djiboutiju i nekim drugim državama podvrgnute su genitalnom sakaćenju. U 66 zemalja im je zabranjeno pobaciti, osim ako su životno ugrožene trudnoćom. U mnogim od onih zemalja gdje abortus nije zabranjen, svakako je tabu. U nekim afričkim zemljama, da bi se smatrale lijepima, moraju biti "velike", dok im zapadni svijet rigorozno nameće "rupu" među butinama. Nevjeste kojima desetljeće fali do punoljetnosti rasprostranjena su pojava u mnogim afričkim zemljama. Uskraćeno im je pravo na školovanje, na druženje sa dječacima ili na – vožnju bicikla, kao na primjer u Afganistanu. Kamenovane su kada požele razvesti se od supruga kojeg, uglavnom, nisu same ni birale. Zajednički nazivnik svih ovih problema je da ženama nije dopušteno da same odluče što žele raditi sa svojim duhom i tijelom.

Iako zapadni svijet izgleda otvorenije po svim ovim pitanjima, žene se često i u "civiliziranim" zemljama sreću sa problemima ukoliko odluke koje donesu o svom tijelu ili stilu života odstupaju od općeprihvaćenih normi ponašanja.

Umetnica iz Brazila, Carol Rossetti, doprinosi borbi protiv diskriminacije žena. Nacrtala je, sa porukama originalno na portugalskom, a sada i na engleskom, seriju crteža pod nazivom "Žene", koje vam prenosimo, a koji oslikavaju situacije u kojima se nalaze žene širom svijeta.