Putopisi (Mihailo Petrović, 1932)


Mihailo Petrović Alas
poznat je kao veliki matematički um, ali mnogi ne znaju za njegovu, pored matematike, drugu najveću strast: ribolov, kome i duguje svoj nadimak. Učestvovao je u brojnim ribarskim ekspedicijama, pa je tako obišao, u prvoj polovini 20. veka, mnoga daleka i teško dostupna mesta - Grenland, Njufaundlend, Antile itd. Tekstovi sa putovanja sabrani su u 11. i 12. knjizi njegovih sabranih dela, koje nose naziv "Putopisi", u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva iz 1997. godine.