Sonja Dragović

Sonja Dragović

Sonja Dragović je istraživačica u oblastima urbanizma i arhitekture, na doktorskim studijama Univerzitetskog instituta u Lisabonu. Autorka je više istraživačkih radova, poglavlja u knjigama, stručnih izveštaja i predloga za unapređenje urbanih politika. Članica je nekoliko aktivističkih i istraživačkih kolektiva u Crnoj Gori i Portugaliji, koji se bave analizom i kritikom aktuelnih pristupa politici i praksi urbanog razvoja. Dolazi sa Sinjavine.

Najnoviji članci

Sinjavina

Pohvala žirija na konkursu "Spasimo putopis" 2021. — Sinjavinu znam iz drugog vremena. Moja prva sjećanja na planinu se miješaju, rano je,...

Crna Gora Konkurs/Natječaj