Prezmite putnički razgovornik za farsi (persijski/perzijski ili iranski).

Autori:
Lili Vatani
Mehdi Moradizadeh
Ivana Mandić
Marko Nikolić
Marija Ilić