Portugalski

Preuzmite putnički razgovornik za portugalski.  Autori:
Nataša Gološin
Andre Košta

Francuski

Prezmite putnički razgovornik za francuski. Autori:
Marko Nikolić
Gorana Mijić-Prodanović
Nenad Prodanović
Bojana Stojanovska