Prezmite putnički razgovornik za francuski.

Autori:
Marko Nikolić
Gorana Mijić-Prodanović
Nenad Prodanović
Bojana Stojanovska