Jedna biografija: upornost

Učitelj u penziji, Mambu, zvan Papa, ima blizu sedamdeset godina, zbrčkan je, ali čio i svež dok priča: - Moji su se vršnjaci već ženili kad sam...

Baš Čelik

I

Sanjao sam ga.
On ima ruke od gvožđa i runa,
a usne od debele i rapave gume.
Zubi su mu stene,
oči od liskuna,...