Sve je krenulo od starih fotografija Niša koje je Davorin Dinić prvo sakupljao, a onda, nastojeći da pronikne način kako se duh dva vremena prepliće u jednoj fotografiji, krenuo da ih rekostruiše u današnje vrijeme. Za to je prvenstveno bilo potrebno da iste objekte zabilježi iz istih uglova i istih pozicija sa kojih su prije 50 ili 100 godina fotografisani i originali.