Govori: Muharem Bazdulj

Pošta sad djeluje raskošnije i bogatije nego prije rata. Kad je izgorila, nekad u maju mjesecu 1992, sarajevski su telefoni umrli. Nije bilo metalnog glasa koji bi rekao da je birani korisnik trenutno nedostupan i koji bi zamolio da se pokuša kasnije; čuo se samo signal kao kad se okrene besmislen i nepostojeći telefonski broj. Nikada ti brojevi nisu vaskrsnuli. Nije više bilo starog pozivnog: nula sedam jedan. Nikad meni 033 neće biti 071, i ne samo meni. Pričao mi je poznanik da u Torontu postoji kafana ‘071’ koju drži neki Sarajlija i u kojoj se okuplja naš svijet. Teško da neki Kanađanin može razumjeti da je u te tri brojke, baš kao u ljusci oraha, sahranjen celi jedan svemir.

Muharem Bazdulj, Sjetva soli. Odlomak prenosimo ljubaznošću autora.